top of page

ดิฉันชื่อนิด ฉันเริ่มเรียนนวดตั้งแต่ปี2001 ที่วัดโพธิ์นวดไทยและปี2015 ได้ไปเรียนนวดนำ้มันตะวันตกต่อที่โรงเรียนนวดธาราลัย และในปี2017 ฉันได้ไปเรียนเพิ่มเติมนวดเท้า นวดอโรมาเธอราปี นวดสปาหน้า นวดสปอร์ต นวดไทยเพิ่มเติมที่โรงเรียน Health and Beauty Development Center Nr.1 of Asean ฉันเคยทำงานนวดมาแล้วสิบกว่าปี การที่ฉันมาทำงานนวดเพราะฉันชอบในการนวดให้บริการแก่คนที่รู้สึกปวดเมื่อยเหนื่อยล้าให้รู้สึกสบายผ่อนคลายดีขึ้น ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนวดของฉันจะทำให้ทุกคนที่มานวดหายจากการเจ็บปวดเมื่อยหล้าและรู้สึกดีสบายตัวขึ้น

bottom of page